Talvine autoklaasi pesuvedelik SCREENWASH AD -21°C PREMIUM 5L

Talvine autoklaasi pesuvedelik SCREENWASH AD -21°C PREMIUM 5L

Väga head puhastusomadused ja kaitse külma vastu

Kogus: 5 L
Tüüp: Talvine (-21°C)
Kirjeldus: Talvine läbipaistev autoklaasi pesuvedelik, millel on eriti head pesuomadused. Kaitseb kummist, lakitud ja plastikust osi. Sobib polükarbonaatklaasidele ja lehvikpihustitele. Hoiab ära klaaside jäätumise ja klaasipesusüsteemi külmumise. On katsetatud ja tunnistatud tehniliste omaduste ja keskkonnamõju tõttu DEKRA (http://www.dekra-online.de/) poolt. Toodetud Saksamaal.

HOIATUS! H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. P101 JArsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233 Hoida pakend tihedalt suletuna. P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.