Talvine autoklaasi pesuvedelik SCREENWASH AD -20°C

Talvine autoklaasi pesuvedelik SCREENWASH AD -20°C

Sobib kasutamiseks Eesti muutlikes ilmastikuoludes

Kogus: 1 L, 4 L, 25 L, 200 L
Tüüp: Talvine (-20°C)
Kirjeldus: Sobib suurepäraselt kasutamiseks erineva konstruktsiooniga pihustitega ja puhastitega sõidukites. Tihedas koostöös ettevõtte tehnoloogidega õnnestus luua sellise koostisega talvine autoklaasi pesuvedelik, mis sobib kasutamiseks väga muutlikes Eesti talve tingimustes.

HOIATUS! H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. P101 JArsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233 Hoida pakend tihedalt suletuna. P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.